Rodzaje świadczonych usług

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych i podatku liniowym

 • prowadzenie zryczałtowanych form opodatkowania - prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

 • rozliczenia w zakresie podatku VAT

 • rozliczenia wewnątrzwspólnotowe WNT, WDT

 • rozliczenia roczne od dochodów polskich, zagranicznych i mieszanych przed polskim Urzędem Skarbowym z uwzględnieniem Konwencji MLI

 • prowadzenie spraw kadrowych, akt osobowych, umowy, świadectwa, urlopy, naliczanie zasiłków
  i inne

 • sporządzamy wnioski o umowy i refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy i Ochotniczych Hufców Pracy (bez pośrednictwa CECH)

 • sporządzamy wnioski o dofinansowanie w ramach dotacji celowej od wójta, burmistrza
  za wyszkolenie uczniów

 • sporządzamy wnioski VZM

 • sporządzamy A-1

Zadzwoń do nas:

tel. 501 399 820

      

E-mail:

brkapital@gmail.com

Skontaktuj się:

E-mail
Telefon
Pytanie
send
send
Question send - thank you
Please fill all the required fields

Biuro Rachunkowe  Kapitał