Biuro Rachunkowe  Kapitał

E-mail
Telefon
Pytanie
send
send
Question send - thank you
Please fill all the required fields

Skontaktuj się:

Zadzwoń do nas:

tel. 501 399 820

      

E-mail:

brkapital@gmail.com

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych i podatku liniowym,

 • prowadzenie zryczałtowanych form opodatkowania - prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

 • rozliczenia w zakresie podatku VAT,

 • rozliczenia wewnątrzwspólnotowe WNT, WDT,

 • rozliczenia roczne od dochodów polskich, zagranicznych i mieszanych przed polskim Urzędem Skarbowym z uwzględnieniem Konwencji MLI,

 • prowadzenie spraw kadrowych, akt osobowych, umowy, świadectwa, urlopy, naliczanie zasiłków
  i inne,

 • sporządzamy wnioski o umowy i refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy i Ochotniczych Hufców Pracy,

 • sporządzamy wnioski o dofinansowanie w ramach dotacji celowej od wójta, burmistrza
  za wyszkolenie uczniów,

 • sporządzamy wnioski VZM,

 • sporządzamy A-1.

Rodzaje świadczonych usług